Aktorsko Głosowe

Dostarczone w imponujący i kreatywny sposób i we właściwym czasie dla Ciebie i Twojej firmy.

Duże doświadczenie zawodowe-specjalizuję się w poniższych usługach:

Character Commercial Animation Game & VR Podcast Narration Song Radio Drama Education Medical Narration IVR / Phone Tree Spanish Polish US English Accents Radio Imaging Promo Story-Telling Corporate

My Commercial Demo

My Corporate Demo

My Character Demo

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: